Feminism och socialism

Principprogram för vänsterpartiets kvinnopolitik antaget av partistyrelsen den 7 december 2021

"... diskriminering av kvinnor kränker principerna om lika rättigheter och respekt för människans värdighet, är ett hinder för kvinnors deltagande, på samma villkor som män, i sina länders politiska, sociala, ekonomiska och kulturella liv, hindrar ett ökat välstånd för samhälle och familj och försvårar den fulla utvecklingen av kvinnors möjligheter i sitt lands och i mänsklighetens tjänst,"

FN:s Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979

 

Innehållsförteckning

Inledning

Kön och klass

Kön och genus

Kvinnor och makt

Kvinnor och välfärd

Kvinnorna och EU-medlemskapet

Kvinnor och arbete

Kvinnors rätt till sin kropp

Kvinnorna och de globala orättvisorna

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Det behövs en särskild kvinnokamp

 

© by Vänsterpartiet

©Angelika Friedrich, Jan. 2000

http://www.schwedenecke.de/

Zur Hauptseite...