Inledning

Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön i hela världen. Det är ett faktum och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Kvinnors ställning och roll i historien visar att kvinnor har särskilda erfarenheter, som måste lyftas fram.

Vänsterpartiet ser som sin uppgift att formulera offensiva strategier utifrån dessa erfarenheter. Strategier utifrån kön och klass. Vi har kunnat hämta stöd också i den feministiska forskning som sedan ett tjugotal år tillbaka på olika sätt och ur olika synvinklar lyft fram kvinnors verklighet och gett oss redskap att analysera kvinnoförtrycket utifrån nya utgångspunkter.

Den nya kvinnorörelsen som träder fram under slutet av sextiotalet har påverkat oss starkt. Den var en skola för kvinnorna i partiet. Den gav oss nya kvinnliga medlemmar. Den medförde en ny politik. En kvinnopolitik. Men frågorna var inte nya: internationell solidaritet, freds- och säkerhetsfrågor, generell välfärd, rätt till arbete och lika lön, social rättvisa, barnomsorg, sextimmarsdag, rätten till fri abort.

Det kvinnopolitiska program som vänsterpartiet antog 1985 blev en första antydan till att formulera en feministisk kvinnopolitik. Det program som antogs 1991 hade en klart uttalad feministisk ideologi. Vid kongressen 1996 skrevs det in i partiprogrammet att vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Den politiska situationen för kvinnorna i världen idag ger oss anledning att i detta program ytterligare fördjupa och förtydliga vårt feministiska perspektiv. Bara den socialism som leder till frigörelse från varje form av förtryck av både kvinnor och män är en verklig socialism.

Tillbaka till innehållsförteckning

©Angelika Friedrich, Jan. 2000

http://www.schwedenecke.de/

Zur Hauptseite...