VARNING FÖR OPERATION NORDISK KVINNOFRID

Så här bekämpar Operation Nordisk Kvinnofrid "de etniskt främmande folken" ...

För en tid sedan, närmare bestämt i mitten av november -99, upptäckte jag något obehagligt när jag var ute på stan (Sundsvall). Vid ett av de övergångsställen som jag i princip dagligen korsar fanns något som inte funnits där tidigare: Ett klistermärke med reklam för Operation Nordisk Kvinnofrid.

På märket fanns en bild av en liten ljushårig flicka och så följande text:

Den nya integrationsmyndigheten vill se henne växa upp i Rinkeby. De flesta våldtäktsmän är utomnordiska invandrare. De flesta offer är nordiska flickor.

På andra sidan av gatan fanns ännu än bild av den lilla flickan och ännu ett budskap av samma slag:

Hur kommer den här flickans framtid att se ut i det nya mångkulturella Sverige? Operation Nordisk kvinnofrid - riksomfattande kampanj mot sexuella övergrepp och trakasserier. Beställ ett informationspaket genom att sätta in 20 kr på postgiro ...och så vidare.

Ytterligare en bit bort fanns ett klistermärke som handlade om gruppvåldtäkter. En tecknad bild visade hur ett gäng invandrare stod i kö för att få våldta en flicka - ett "bevis" för att invandring och integration är någonting dåligt som måste bekämpas.

Operation Nordisk Kvinnofrid är en riksomfattande kampanj mot sexualbrott - och det låter ju behjärtansvärt och bra. Men det finns ett "litet" problem: Kampanjens initiativtagare är inte bara intresserade av att förebygga sexualbrott utan har även ett primärt intresse av att "slå in en kil mellan å ena sidan det ursprungligt nordiska, germanska och anglosaxiska, och å andra sidan vad som brukar kallas mångkultur, dvs de etniskt främmande folken och företeelserna som på sikt kommer att erövra och ödelägga hela vår civilisation". Denna sistnämnda del av kampanjen framstår inte som fullt lika behjärtansvärd.

Genom att peka på invandrarmäns överrepresentation i sexbrottsstatistiken försöker Operation Nordisk Kvinnofrid att övertyga människor om att all invandring som involverar "de etniskt främmande folken" är av ondo och bör stoppas. Att det även finns svenska män som våldtar och behandlar kvinnor illa är de medvetna om, men de föredrar att betrakta detta faktum som "ett förbaskat typiskt argument som mångkulturens förkämpar brukar slänga i ansiktet på en".

Så här förklarar Operation Nordisk Kvinnofrid varför det är viktigt att "våga" döma människor efter hudfärg och prata om invandrare i generella termer:

Det brukar hävdas att man ska döma folk efter hur de är som individer. Man ska döma folk för vad de gör, inte för vad de är. Det är svårt att bemöta ett så till synes logiskt resonemang, för om man dömer folk efter vilken etnisk grupp de tillhör blir bedömningen man gör i många fall oundvikligen orättvis. Det säger sig själv att även om statistiken bevisar att många etniska främlingar begår våldtäkt så finns det många som inte gör det. Ja, de flesta gör det inte, varför man onekligen är orättvis mot alla etniska främlingar som inte våldtar om man betecknar dem i allmänhet som mer våldtäktsbenägna. Detta utnyttjar samhället och skolan i sin propaganda. De säger att det är fel att diskriminera mot olika folkgrupper utifrån generella omdömen om gruppen som helhet. Alla har rätt att bli bedömda efter hur man är som person. Sedan spelar etnisk tillhörighet eller hudfärg ingen roll. Det är vad samhället säger. Det är vad skolan säger. Det är vad media, politikerna, liberalerna, "antirasisterna" och vänsterextremisterna säger. Men detta individualistiska perspektiv är en bedräglig och förödande rationalisering av verkligheten. För om vi inte hade envisats med att bedöma alla människor som individer, om vi istället hade vågat tala om dem i generella termer utifrån deras etniska tillhörighet, hade vi kanske vägrat att släppa in dem i hundratusental i samhället. Om vi inte hade varit så rädda för att bli socialt utstötta om vi förkastat individualisternas dårskap, kanske vi i stället hade sett till vad det etniskt främmande invandrarkollektivet som helhet faktiskt gör, hur många fler övergrepp de begår, vilken sorts övergrepp de begår och så vidare. Då kanske vi hade vågat säga till dem när de knackar på vår dörr: "Hit men inte längre! Det är sant att många av er, kanske de flesta, är hyggliga och skötsamma, men tillräckligt många av er begår övergrepp och brott i en sådan utsträckning att ni kommer att förpesta våra liv, förpesta hela vår framtid och till sist förgöra oss som folk." Ni som utgör svensk skolungdom måste frigöra er från den katastrofala föreställningen att alla måste bedömas som individer och att ingen får bedömas utifrån hudfärg eller etnicitet. Misslyckas ni skolungdomar med det, och misslyckas ni med att uttrycka och sprida er vrede mot det mångkulturella övergreppssamhället, då kommer det mångkulturella våldet att få fritt spelrum. För varje år som går växer kullen av potentiella våldtäktsmän från invandrarförorterna. Om inte ni tjejer genomskådar samhällets och skolans svek, då kommer gruppvåldtäkterna bara att bli fler och fler. Och fler. Och övergreppen sanktioneras av samhället ni växer upp i.

Med andra ord: Svenska ungdomar måste lära sig att tänka och handla rasistiskt för att kunna göra en vettig insats i kampen för ett bättre samhälle. Inte minst tjejerna måste vakna upp och se "sanningen" - annars kommer deras okunskap att resultera i ett ökat antal gängvåldtäkter ... och det vill de väl ändå inte?

Operation Nordisk Kvinnofrid har observerat att det är rätt svårt att övertyga unga svenska tjejer om rasismens förträfflighet. Detta kommenteras av kampanjledningen på följande sätt:

Enligt en färsk undersökning är den så kallade "rasismen" långt mer utbredd bland ungdomar än vad etablissemanget anat, men det är nästan bara unga män som hyser dessa attityder. Tydligen har etablissemangets massiva ansträngningar att påverka tonåsflickor via reklamen, MTV och tidningar som Veckorevyn lyckats såtillvida att unga svenska tjejer i stor utsträckning svalt idén om mångkulturens välsignelser med hull och hår.

Och hur kommer det sig då att det är just tjejerna och inte killarna som blivit lurade av etablissemanget? Operation Nordisk Kvinnofrid har (naturligtvis) ett svar även på denna fråga:

Kvinnor är i genomsnittt något lättare att påverka och manipulera än män, så därför har etablissemanget satsat hårdast på att manipulera dem.

Vidare ställer sig Operation Nordisk Kvinnofrid helt oförstående inför den upprördhet deras åsikter har en tendens att framkalla:

I stället för att rikta vrede mot själva övergreppen och den etniska dimensionen i de flesta av dem, riktar många - med detta åsyftar vi i huvudsak etablissemangets representanter - långt större vrede och handlingskraft mot oss som berättar om dem. Den energi och upprördhet som borde läggas ner på kvinnornas försvar, läggs istället ner på att bekämpa oss som bekämpar övergreppen i vår propaganda. Så lågt har samhället sjunkit. Så lågt har tre decennier av kulturellt förfall fått många svenskar att sjunka. Etablissemanget har fått många att inte bara acceptera det horribla som sker, utan även att skrika i högan sky när några av oss skådar bakom mångkulturens fasad och berättar för andra om vad vi ser.

Tja, vad ska man säga? Jag tror att de flesta som kommer i kontakt med texter av det här slaget är kloka nog att inte gå på den rasistiska propagandan. För den som läser mellan raderna blir det tämligen omgående uppenbart att männen bakom kampanjen inte är hälften så oroliga för att nordiska kvinnor ska råka ut för sexualbrott som för att nordiska kvinnor ska fatta tycke för icke-ariska män och låta deras icke-ariska spermier förena sig med ariska ägg och resultera i icke-ariska barn ... Ändå så tycker jag (som synes) att det är på sin plats med en varning för Operation Nordisk Kvinnofrid, av den enkla anledningen att rasistiska yttringar mycket sällan låter sig tigas ihjäl. Det bästa är att dra fram dem i ljuset och bemöta dem med det massiva motstånd de förtjänar.

Avslutningsvis så vill jag påpeka att det inte heller är lämpligt att försöka tiga ihjäl det faktum att invandrare är överrepresenterade i kriminalstatistiken, hur upprörande och infekterat ämnet än må vara. Det behövs en seriös och saklig debatt - inte minst för att frånvaron av sakliga diskussioner bidrar till att skapa myter och fördomar om invandrare i största allmänhet, vilket i sin tur underlättar spridningen av rasistiska idéer.

 

Källor:

Operation Nordisk Kvinnofrids hemsida: www. altmedia.se/nkf

SCB (1994) Promemoria 1994:1 Utländska medborgare i kriminalstatistiken ISSN 0280-7327

 

© by Marias hemsida

©Angelika Friedrich, Jan. 2000

http://www.schwedenecke.de/

Zur Hauptseite...